Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Östra Ljungby-Stidsvig mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Ljungby-Stidsvig mfl 1868 16,9% 34,9% 27,9% 20,4% 6,3% 52,1% 47,9% 8,8%  
Summa 1868 16,9% 34,9% 27,9% 20,4% 6,3% 52,1% 47,9% 8,8%

http://www.val.se