Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Ljungbyhed-Spången

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungbyhed-Spången 2056 14,2% 28,6% 25,3% 31,9% 5,8% 50,2% 49,8% 7,1%  
Summa 2056 14,2% 28,6% 25,3% 31,9% 5,8% 50,2% 49,8% 7,1%

http://www.val.se