Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Klippan SÖ-Nyslätt-Elfdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klippan SÖ-Nyslätt-Elfdalen 1570 23,9% 25,6% 22,0% 28,5% 8,2% 50,1% 49,9% 9,0%  
Summa 1570 23,9% 25,6% 22,0% 28,5% 8,2% 50,1% 49,9% 9,0%

http://www.val.se