Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Osby Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Osby Norra 1346 16,9% 29,2% 21,7% 32,2% 6,8% 48,1% 51,9% 5,6%  
Summa 1346 16,9% 29,2% 21,7% 32,2% 6,8% 48,1% 51,9% 5,6%

http://www.val.se