Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Tjörnarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tjörnarp 916 17,7% 31,3% 33,5% 17,5% 8,6% 52,8% 47,2% 9,2%  
Summa 916 17,7% 31,3% 33,5% 17,5% 8,6% 52,8% 47,2% 9,2%

http://www.val.se