Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Bosjökloster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bosjökloster 1331 12,4% 34,4% 29,1% 24,1% 4,8% 49,7% 50,3% 5,8%  
Summa 1331 12,4% 34,4% 29,1% 24,1% 4,8% 49,7% 50,3% 5,8%

http://www.val.se