Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Gudmuntorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gudmuntorp 906 13,5% 37,2% 29,4% 20,0% 5,6% 53,1% 46,9% 6,6%  
Summa 906 13,5% 37,2% 29,4% 20,0% 5,6% 53,1% 46,9% 6,6%

http://www.val.se