Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Höör 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höör 2 1655 16,1% 34,4% 23,1% 26,3% 6,9% 49,1% 50,9% 4,3%  
Summa 1655 16,1% 34,4% 23,1% 26,3% 6,9% 49,1% 50,9% 4,3%

http://www.val.se