Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Södra Rörum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Rörum 469 13,6% 28,4% 32,6% 25,4% 5,5% 53,9% 46,1% 7,2%  
Summa 469 13,6% 28,4% 32,6% 25,4% 5,5% 53,9% 46,1% 7,2%

http://www.val.se