Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Älvdalsskolan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älvdalsskolan 1667 20,6% 29,8% 23,5% 26,2% 7,4% 49,8% 50,2% 5,4%  
Summa 1667 20,6% 29,8% 23,5% 26,2% 7,4% 49,8% 50,2% 5,4%

http://www.val.se