Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Frostaskolan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frostaskolan 1081 15,4% 25,6% 25,3% 33,8% 6,1% 47,5% 52,5% 3,9%  
Summa 1081 15,4% 25,6% 25,3% 33,8% 6,1% 47,5% 52,5% 3,9%

http://www.val.se