Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Rinnebäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rinnebäck 857 17,0% 40,3% 22,2% 20,5% 7,2% 51,3% 48,7% 5,6%  
Summa 857 17,0% 40,3% 22,2% 20,5% 7,2% 51,3% 48,7% 5,6%

http://www.val.se