Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Kävlinge Norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kävlinge Norr 1286 17,0% 43,2% 24,2% 15,6% 7,2% 49,1% 50,9% 2,7%  
Summa 1286 17,0% 43,2% 24,2% 15,6% 7,2% 49,1% 50,9% 2,7%

http://www.val.se