Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Kävlinge Söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kävlinge Söder 1068 16,3% 24,0% 15,0% 44,8% 6,8% 44,8% 55,2% 4,8%  
Summa 1068 16,3% 24,0% 15,0% 44,8% 6,8% 44,8% 55,2% 4,8%

http://www.val.se