Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Broby Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Broby Väster 1615 16,3% 29,9% 26,4% 27,4% 7,1% 51,7% 48,3% 3,2%  
Summa 1615 16,3% 29,9% 26,4% 27,4% 7,1% 51,7% 48,3% 3,2%

http://www.val.se