Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Sibbhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sibbhult 1178 17,1% 30,3% 23,0% 29,6% 8,9% 50,3% 49,7% 4,3%  
Summa 1178 17,1% 30,3% 23,0% 29,6% 8,9% 50,3% 49,7% 4,3%

http://www.val.se