Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Höllviken Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höllviken Centrum 2324 10,8% 34,4% 23,0% 31,8% 5,6% 47,8% 52,2% 3,3%  
Summa 2324 10,8% 34,4% 23,0% 31,8% 5,6% 47,8% 52,2% 3,3%

http://www.val.se