Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Vellinge Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vellinge Väster 1383 13,5% 32,1% 22,1% 32,3% 7,7% 47,4% 52,6% 4,0%  
Summa 1383 13,5% 32,1% 22,1% 32,3% 7,7% 47,4% 52,6% 4,0%

http://www.val.se