Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Tågarpsvägen-Medborgarhuset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tågarpsvägen-Medborgarhuset 1037 21,6% 38,1% 25,5% 14,9% 7,1% 54,2% 45,8% 15,6%  
Summa 1037 21,6% 38,1% 25,5% 14,9% 7,1% 54,2% 45,8% 15,6%

http://www.val.se