Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Stanstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stanstorp 1178 12,4% 35,8% 21,8% 30,0% 6,4% 48,5% 51,5% 2,8%  
Summa 1178 12,4% 35,8% 21,8% 30,0% 6,4% 48,5% 51,5% 2,8%

http://www.val.se