Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Uppåkra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Uppåkra 1411 16,8% 48,5% 21,8% 12,9% 8,0% 49,5% 50,5% 5,2%  
Summa 1411 16,8% 48,5% 21,8% 12,9% 8,0% 49,5% 50,5% 5,2%

http://www.val.se