Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Billeberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Billeberga 1097 16,8% 38,5% 26,0% 18,8% 7,6% 52,1% 47,9% 4,6%  
Summa 1097 16,8% 38,5% 26,0% 18,8% 7,6% 52,1% 47,9% 4,6%

http://www.val.se