Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Svalöv Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svalöv Norra 1612 20,0% 36,4% 18,2% 25,4% 8,2% 50,6% 49,4% 7,2%  
Summa 1612 20,0% 36,4% 18,2% 25,4% 8,2% 50,6% 49,4% 7,2%

http://www.val.se