Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Hällevik m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hällevik m fl 1353 12,5% 26,8% 28,0% 32,7% 5,3% 49,8% 50,2% 2,7%  
Summa 1353 12,5% 26,8% 28,0% 32,7% 5,3% 49,8% 50,2% 2,7%

http://www.val.se