Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Hörvik m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hörvik m fl 969 14,7% 29,4% 28,9% 27,0% 7,2% 50,5% 49,5% 2,3%  
Summa 969 14,7% 29,4% 28,9% 27,0% 7,2% 50,5% 49,5% 2,3%

http://www.val.se