Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Möllebacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Möllebacken 1765 15,8% 34,8% 20,3% 29,1% 6,7% 47,9% 52,1% 2,5%  
Summa 1765 15,8% 34,8% 20,3% 29,1% 6,7% 47,9% 52,1% 2,5%

http://www.val.se