Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Furulund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Furulund 1950 23,2% 21,6% 19,0% 36,2% 6,6% 45,9% 54,1% 4,1%  
Summa 1950 23,2% 21,6% 19,0% 36,2% 6,6% 45,9% 54,1% 4,1%

http://www.val.se