Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Svängsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svängsta 1797 12,9% 27,3% 27,8% 32,0% 4,7% 51,5% 48,5% 6,8%  
Summa 1797 12,9% 27,3% 27,8% 32,0% 4,7% 51,5% 48,5% 6,8%

http://www.val.se