Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Froarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Froarp 1716 13,5% 38,1% 26,5% 21,9% 7,2% 50,3% 49,7% 1,2%  
Summa 1716 13,5% 38,1% 26,5% 21,9% 7,2% 50,3% 49,7% 1,2%

http://www.val.se