Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Tving

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tving 1450 13,1% 28,8% 28,8% 29,4% 5,9% 53,9% 46,1% 2,9%  
Summa 1450 13,1% 28,8% 28,8% 29,4% 5,9% 53,9% 46,1% 2,9%

http://www.val.se