Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Sturkö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sturkö 1345 11,7% 26,8% 28,6% 33,0% 6,2% 50,5% 49,5% 0,7%  
Summa 1345 11,7% 26,8% 28,6% 33,0% 6,2% 50,5% 49,5% 0,7%

http://www.val.se