Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Kättilsmåla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kättilsmåla 885 14,7% 33,9% 27,0% 24,4% 6,3% 53,1% 46,9% 1,2%  
Summa 885 14,7% 33,9% 27,0% 24,4% 6,3% 53,1% 46,9% 1,2%

http://www.val.se