Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Verkö m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Verkö m.fl. 1038 13,4% 43,8% 24,3% 18,5% 7,4% 50,5% 49,5% 2,8%  
Summa 1038 13,4% 43,8% 24,3% 18,5% 7,4% 50,5% 49,5% 2,8%

http://www.val.se