Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Pantarholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Pantarholmen 1451 20,1% 22,3% 19,6% 38,0% 5,8% 46,0% 54,0% 4,1%  
Summa 1451 20,1% 22,3% 19,6% 38,0% 5,8% 46,0% 54,0% 4,1%

http://www.val.se