Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Trossö Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trossö Ö 1198 27,9% 27,4% 19,9% 24,8% 6,1% 48,4% 51,6% 3,1%  
Summa 1198 27,9% 27,4% 19,9% 24,8% 6,1% 48,4% 51,6% 3,1%

http://www.val.se