Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Ålder och kön - Petrefors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Petrefors 1595 15,7% 30,8% 21,7% 31,8% 6,6% 49,8% 50,2% 8,2%  
Summa 1595 15,7% 30,8% 21,7% 31,8% 6,6% 49,8% 50,2% 8,2%

http://www.val.se