Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Köping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Köping 1074 13,5% 26,5% 29,1% 30,8% 7,1% 49,0% 51,0% 3,7%  
Summa 1074 13,5% 26,5% 29,1% 30,8% 7,1% 49,0% 51,0% 3,7%

http://www.val.se