Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Döderhult-Bockara

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Döderhult-Bockara 1654 13,9% 35,4% 27,1% 23,5% 7,9% 53,3% 46,7% 1,4%  
Summa 1654 13,9% 35,4% 27,1% 23,5% 7,9% 53,3% 46,7% 1,4%

http://www.val.se