Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Norrtorn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtorn 1388 22,0% 29,5% 25,0% 23,4% 7,3% 49,4% 50,6% 2,4%  
Summa 1388 22,0% 29,5% 25,0% 23,4% 7,3% 49,4% 50,6% 2,4%

http://www.val.se