Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Kolberga-Mockebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kolberga-Mockebo 1402 12,8% 38,2% 25,6% 23,4% 6,3% 51,1% 48,9% 1,3%  
Summa 1402 12,8% 38,2% 25,6% 23,4% 6,3% 51,1% 48,9% 1,3%

http://www.val.se