Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Nybro 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 4 1321 23,6% 22,8% 20,9% 32,7% 7,9% 50,3% 49,7% 2,4%  
Summa 1321 23,6% 22,8% 20,9% 32,7% 7,9% 50,3% 49,7% 2,4%

http://www.val.se