Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Malmen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malmen V 1541 45,4% 27,3% 17,3% 10,1% 13,3% 48,0% 52,0% 1,9%  
Summa 1541 45,4% 27,3% 17,3% 10,1% 13,3% 48,0% 52,0% 1,9%

http://www.val.se