Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Talludden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Talludden 1191 14,0% 27,5% 21,0% 37,5% 6,9% 43,3% 56,7% 0,8%  
Summa 1191 14,0% 27,5% 21,0% 37,5% 6,9% 43,3% 56,7% 0,8%

http://www.val.se