Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Ljungby Hammaren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungby Hammaren 1458 27,2% 22,6% 16,7% 33,5% 8,3% 47,1% 52,9% 6,3%  
Summa 1458 27,2% 22,6% 16,7% 33,5% 8,3% 47,1% 52,9% 6,3%

http://www.val.se