Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Ljungby Stensberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungby Stensberg 1755 20,7% 35,9% 19,1% 24,2% 8,7% 51,1% 48,9% 3,0%  
Summa 1755 20,7% 35,9% 19,1% 24,2% 8,7% 51,1% 48,9% 3,0%

http://www.val.se