Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Teleborg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Teleborg V 1231 19,3% 29,2% 27,1% 24,3% 7,1% 47,6% 52,4% 3,7%  
Summa 1231 19,3% 29,2% 27,1% 24,3% 7,1% 47,6% 52,4% 3,7%

http://www.val.se