Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Bondegård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bondegård 1199 10,2% 28,3% 23,6% 37,9% 4,7% 47,7% 52,3% 1,4%  
Summa 1199 10,2% 28,3% 23,6% 37,9% 4,7% 47,7% 52,3% 1,4%

http://www.val.se