Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Dädesjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dädesjö 474 16,2% 30,0% 27,2% 26,6% 7,8% 51,1% 48,9% 4,2%  
Summa 474 16,2% 30,0% 27,2% 26,6% 7,8% 51,1% 48,9% 4,2%

http://www.val.se