Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Braås-Drev-Hornaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Braås-Drev-Hornaryd 1700 17,5% 27,4% 29,5% 25,6% 7,7% 50,6% 49,4% 5,4%  
Summa 1700 17,5% 27,4% 29,5% 25,6% 7,7% 50,6% 49,4% 5,4%

http://www.val.se