Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kronobergs län - Ålder och kön - Markaryd 1 Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Markaryd 1 Ö 1554 16,2% 26,4% 25,4% 32,0% 6,1% 48,1% 51,9% 3,1%  
Summa 1554 16,2% 26,4% 25,4% 32,0% 6,1% 48,1% 51,9% 3,1%

http://www.val.se